Zastanawiające jest to dlaczego niektórzy świętojebliwi i rozmodleni Posłowie tak zaciekle bronią finansów organizacji przestępczej jaką jest Kościół Katolicki zamiast walczyć o dobro skrzywdzonych dzieci przez pedofilów w czarnych sukienkach. 

Może zmieniliby zdanie gdyby któryś z pedofili w habicie wyruchał dziecko takiego Posła, lub jakiś brutalny maniak bestialsko zgwałcił i przy okazji zapłodnił córkę Posła. Ciekaw jestem czy wtedy taki Poseł „na klatę” przyjąłby „Wolę Pana” jaka go spotkała i cieszył się ogromem doświadczonej łaski. 

Zastanawiające jest też dlaczego wyznawcy żyda chodzącego po wodzie usilnie starają się zmanipulować społeczeństwo ogłupiając je twierdzeniem iż historia naszego kraju od początku spleciona jest z kulturą chrześcijaństwa i dlatego katolicyzm w naszym Państwie jest nierozerwalny z naszą narodowością. Otóż nic bardziej błędnego nie można sobie uroić. 

„Już przed chrztem mieliśmy katolicyzmu po dziurki w nosie i nie ma on nic wspólnego z naszą tożsamością narodową ani nie jest on naszymi korzeniami. 

W roku 983 Biskup Thietmar opisuje pierwsze wielkie powstanie słowiańskich ludów niedawno siłą i terrorem nawróconych na chrześcijaństwo, które miało wybuchnąć w 983 roku na północy Połabia. 

W 997 r. w bestialskim tłumieniu kolejnego powstania Słowian przeciwko chrześcijańskiej okupacji wyróżnił się bohaterstwem biskup Ramward. 

1008-1015 r. – Pomorze broniło się dzielnie przed brutalną chrystianizacją i nie zamierzało poddać się łatwo. Już w 1008 roku wygnany został biskup kołobrzeski, Reinberg, który „niszczył i palił świątynie z posągami bożków”. Reakcja słowiańska obaliła biskupstwo kołobrzeskie w roku 1015. 

1022 r. – Poważniejsze wystąpienie, jak podaje kronikarz Długosz (ks.2), miało miejsce w roku 1022, kiedy to wybuchła „straszliwa zawierucha”, bunt przeciwko płaceniu dziesięcin. Czeski Kosmas napisał, że w roku tym „w Polsce nastało prześladowanie chrześcijan”. Po ujarzmieniu buntu, jego przywódcy zostali ścięci. 

1029-1040 – Reakcja Słowiańska w Polsce odbija większą część władzy i gontyn, likwiduje kler katolicki i powraca do starej wiary przodków. Trawa ogólnopolskie powstanie przeciwko okupacji sumień przez imperium papieskie. Niestety po około dziesięciu latach walk powstanie się wykrwawia, a wiele dawnych miejsc kultu i kultury Słowian zostaje bezpowrotnie zniszczonych. 

1034-1038 W tych latach umiejscawia się panowanie „pogańskiego” księcia polskiego, zwanego Bolesławem Mieszkowic lub Bolesławem Zapomnianym, który obalał chrześcijaństwo, przywracał rodzimą wiarę. Jak podają niemieckie roczniki: „Po śmierci Mieszka II (1034) w Polsce całkowicie wyginęło chrześcijaństwo”. W XIII-wiecznej Kronice wielkopolskiej (która wszelako ma być oparta na jakichś wcześniejszych zaginionych źródłach) pojawia się informacja o tym Bolesławie, pierworodnym synu Mieszka II, który objął rządy po śmierci ojca. Kronikarz jest wyraźnie wrogo nastawiony do Bolesława. Wspomina, że z powodu jego „okropnych zbrodni” nie odnajdujemy go w liczbie królów i książąt polskich, gdyż został skazany przez Kościół na wieczne zapomnienie. Największe nasilenie „reakcji” odnotowano w Wielkopolsce i na Śląsku. Trzy lata powstania zniszczyły budowaną mozolnie dotąd organizację kościelną w Polsce. Zburzono katedrę wrocławską, stolice biskupie, szereg kościołów i klasztorów. 

1039 r. – Chrześcijaństwo w Polsce zaczyna się przywracać przez siły zewnętrzne. Przez papieża i cesarza, mieczami wojska niemieckiego. Podjęta po 1040 roku zmasowana akcja niszczenia pogańskich ośrodków kultowych tudzież nowo powstałych świątyń rodzimowierczych oraz posągów — konsekwentnie pogrążają polskie „pogaństwo”. W masowym ludobójstwie Słowian na ziemiach Polskich zginęło nawet do dwóch milionów ludzi.” 

Jak widać niezaprzeczalnie największa organizacja przestępcza na świecie do dziś straszy nas zabobonem i karze ludziom przepraszać, za to że są ludźmi. Pamiętajmy, że dzisiejsi wyznawcy bękarta zwanego Jezusem wierzą w świętość książeczki nazywaną Biblią, którą napisali ludzie uważający, że ziemia jest płaska a wiedza ówczesnych pisarzy o otaczającym ich świecie była mniejsza niż wiedza dzisiejszego sześciolatka uczącego się w zerówce. 

Co więcej przez 1600 lat szamani sekty katolickiej zabijali każdego kto odważył się powiedzieć, że to ziemia obraca się wokół słońca. 

Posłowie Katohipokryci – Waszą religię mogę skomentować tylko w jeden sposób: „Przeminęła wiara w Zeusa, przeminie i w Jezusa”