Bądźmy dzielni!

Walka o krzyżowy podbój Polski trawa. Bajdy pana posła PiS Tomasza Kaczmarka, wiernego watykańskiego sługi, zawarte w zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa, skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 8 sierpnia 2013 r. są jawnym dowodem na walkę Kościoła rzymskokatolickiego z demokratycznym państwem prawa.

Oczywiście panowie biskupi się w to jawnie nie angażują, mają takich jak pan poseł Kaczmarek, wiernych poddanych o wypranych przez religijną indoktrynację umysłowość i sfanatyzowanych sumieniach. Pan poseł przytacza nadmierną ilość przepisów, które dotyczą zwykłych obywateli nie zaś organów władzy publicznej, jakimi są komendy Policji i jej funkcjonariusze, a swoją ich interpretację uzasadnia z punktu widzenia nadrzędności „prawa bożego” nad stanowionym przez organy państwa, o czym raczył powiadomić społeczeństwo pan kard. 

Stanisław Dziwisz, w bożo cielnej procesji. Szanowny panie pośle! To pan powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie uroczyście złożonego ślubowania poselskiego (art. 104. Konstytucji RP). „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nie wnikam już w dodanie do tego uroczystego zobowiązania, przewidzianego tamże zdania, ale zapytuję? Dlaczego ten pański Bóg, wezwany do pomocy w jej przestrzeganiu tak pana zlekceważył i nie pomógł jej panu przestrzegać? Oddał pana szatanowi pozwalając na popełnienie krzywoprzysięstwa. Jest pan wybitnie niedouczony. Przytaczanie nadmiernej ilości przepisów nie dotyczących sprawy, o tym świadczą. Ponadto, jako poseł powinien pan znać obowiązujące w neutralnej światopoglądowo, powszechne źródła prawa, którymi są: Konstytucja RP, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe (Konkordat) oraz rozporządzenia. 

Powinien pan również wiedzieć, że: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa” – art. 7. Konstytucji RP. Zatem, niech pan nie wypisuje swoich niedorzeczności, aby się wkupić w łaski swoich mocodawców – panów biskupów, tylko wykaże, że w którymś z tych przytoczonych przeze mnie, a nie dostrzeżonych przez pana przepisów, jest napisane, że organa władzy publicznej powinny się pieczętować krzyżem? Podatnicy nie utrzymują policji po to, aby chodziła na pielgrzymki i modliła się do krzyża w miejscu i godzinach pracy. Funkcjonariusz Policji, tak jak poseł, jest urzędem – funkcjonariuszem publicznym, a ten nie posiada duszy i nie pójdzie do waszego piekła. Kto się chce zajmować organizowaniem pielgrzymek, niech bierze urlop i tam występuje pod własnym nazwiskiem bez munduru, albo niech idzie tygodniami do tej swojej „zawsze cnotliwej” panienki, albo niech zamieni policyjny mundur na sutannę. Kościół jest największym wrogiem ludzkości, miliony wymordował w bestialski sposób, paląc ludzi na stosach i uśmiercając w miejscach kaźni. 

I dzisiaj rozwiązłość ludzi Kościoła nie daje im uprawnienia do narzucania innym swoich absurdalnych praktyk. Biskupi składają przysięgę posłuszeństwa papiestwu, a im księża. Na szczęście żaden przepis nie zobowiązuje wiernych do bezwzględnego posłuszeństwa księżom. Przed tymi żądaniami ludzi musi bronić państwo i jego organa. Dlatego Kościół zanarchizował życie społeczne i klerykalne władze, które podobnie, jak pan, służą naszemu okupantowi, a nie dbają o interes państwa , a tym bardziej jego obywateli. To pan powinien stanąć przed sądem za sprzeniewierzenie się ślubowaniu poselskiemu i zdradę ojczyzny.

Dlatego chwała takim ludziom, jak prof. Janusz Ostoja Owsiany i Karol Szwalbe, Komendant Policji w Radomiu, którzy dali przykład odwagi i sprzeciwili się religijnemu kołtuństwu i narzucaniu innym swojej wiary. Bądźmy dzielni! Zmiany przyjdą szybciej, aniżeli się ich spodziewamy.

Kraków, 11 sierpień 2013 r. Stanisław Błąkała Kraków